Usluge po mjeri

USLUGE POVRATNE LOGISTIKE I USLUGE S DODANOM VRIJEDNOŠĆU

Bez obzira na djelatnost, osiguravamo optimalno logističko rješenje i lako upravljanje robom uz minimalne troškove povratne logistike:

 • Redovni povrati
 • Izvanredni povrati
 • Obrada povrata
 • Dekonsolidacija robe
 • Razvrstavanje robe
 • Ponovne isporuke robe
 • Kvalitativnu kontrolu robe
 • Kvantitativnu kontrolu robe
 • Optimizaciju zaliha
 • Izvještavanje

i usluga s dodanom vrijednošću:


 • Etiketiranje/obilježavanje robe
 • Deklariranje
 • Pakiranje
 • Prepakiranje
 • Kopakiranje
 • Sortiranje

USLUGA PROMO PAKIRANJA

 • Pakiranje promo pakate za akcijsku prodaju u termo skupljajuću foliju
 • Akcijska pakiranja jednog ili više proizvoda u jedan paket ili proizvoda s
  promo materijalom u jedan promo paket
 • Etiketiranje, deklariranje i ambalažiranje
 • Brza i kvalitetna usluga

Posjedujemo više uređaja za strojno pakiranje robe kojima, prema potrebama naših partnera prilagođavamo komercijalna pakiranja i izrađujemo promotivne setove
 • Komercijalna obrada tržišta: hodogramski, kontinuiran obilazak kupaca, uzimanje narudžbi
 • Unapređivanje prodaje na terenu: obrada police kupca, kontrola i pozicioniranje

Više od 20 godina iskustva u razvoju kvalitetne distribucije naučilo nas je prilagoditi se i izboriti sa svim izazovima na tržištu upornošću, marljivošću, znanjem i i profesionalizmom.

Stanić - Distributer kvalitete

Sigurno skladištenje

Vaš posao je naša briga, pobrinuti ćemo se da vaša roba dođe sigurno do odredišta i na vrijeme.